gototopgototop

Привітатись

Ulti Clocks content
Ваш ІР: 18.205.176.85

Реклама

34502, Україна, Рівненська область,
м.Сарни, вул.Ковельська, 16,
тел./факс: +38 (03655) 3-40-60

 Історію творять люди – люди, закохані у свою працю, свій край, свою державу.

Крок за кроком, сходинка за сходинкою, послідовно і впевнено зводиться на повний зріст, мужніє, утверджується на педагогічній ниві Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету – один з наймолодших навчальних педагогічних закладів в Україні.

Коледж функціонує як структурний підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету та безпосередньо підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, створений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудні 1998 року №1973 на базі Сарненського педагогічного училища Рівненського державного педагогічного інституту.

Важко переоцінити вклад Сарненського педагогічного коледжу в розвиток освіти Українського Полісся. За 25 років існування закладу для освітньої галузі Полісся підготовлено понад 3 тис. вихователів дошкільних закладів, вчителів початкових класів, фізичного виховання, іноземної мови, які працюють не лише в закладах освіти і науки, а і стали професіоналами у всіх сферах соціально-економічного життя регіону.

Коледж здійснює підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів з неповною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними програмами молодшого спеціаліста за денною формою навчання з галузі 01 Освіта, за спеціальностями:

-Дошкільна освіта;

-Початкова освіта;

-Середня освіта (трудове навчання та технології);

-Середня освіта (фізична культура).

Випускники коледжу продовжують навчання за ступеневою освітою на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр-спеціаліст» за скороченим терміном 2-3 роки в Рівненському державному гуманітарному університеті та інших вузах І-ІV рівнів акредитації Західного регіону України.

altДиректор коледжу - Горкуненко Петро Петрович, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, відмінник освіти України, активний учасник міжнародних та республіканських науково-практичних конференцій з проблем освіти, вищої школи, автор багатьох наукових публікацій, методичних та навчальних посібників для студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Багато зусиль і творчої енергії доклав в розвиток педагогічного закладу, його матеріально-технічної бази, підвищення якісного рівня кадрового потенціалу, створення сприятливих умов самореалізації кожного студента.

alt

Нині в коледжі працює 58 викладачів. Серед них: 3 кандидати  наук, 10 відмінників освіти України, 13 старших викладачів, 10 викладачів–методистів, 42 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Серед педагогів коледжу – восьмеро - колишні його вихованці.

У час реформування освіти Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету сміливо і впевнено дивиться у майбутнє. У перспективі – подальша модернізація освітнього процесу відповідно до зростаючих вимог сучасного ринку праці, розширення кола підготовки фахівців, відкриття нових спеціальностей.

Підґрунтям для реалізації стратегічних та поточних планів діяльності колективу коледжу є створена у закладі чітка система організаційних і дидактичних заходів, спрямована на постійний пошук шляхів підвищення професійної майстерності викладачів та якості знань студентів.

Творча співдружність з науковцями Рівненського державного гуманітарного університету відкриває можливості для більш ефективного використання педагогічних кадрів, апробацій та впровадження наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення підготовки майбутніх педагогів.

Пріоритетними напрямами науково-методичної роботи педагогічного колективу коледжу є створення сучасного методичного забезпечення по всіх спеціальностях, розробка ефективних методик використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки професійно компетентного фахівця, модернізація навчального процесу через впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, підвищення змістовності видавничої діяльності викладачів, науково-методичного рівня педагогічної майстерності через навчання у магістратурі, аспірантурі, стажування на кафедрах Рівненського державного гуманітарного університету, удосконалення системи науково-дослідницької роботи.

Співпрацюючи з іншими навчальними закладами України, на базі коледжу регулярно проводяться тематичні семінари, на­уково-теоретичні конференції, методичні об’єднання викладачів педагогічних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Західного регіону України, наради з питань розвитку педагогічної освіти.

Педагогічний колектив коледжу бере активну участь у республіканських освітянських заходах. За результатами проведеного конкурсу третьої Загальнонаціональної громадської акції «Флагмани освіти і науки України» він названий серед кращих педагогічних колективів України, у 2010 році став дипломантом Всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України». Викладачі коледжу Левшунова О.О. та Жакун Л.А. внесені до списку кращих викладачів української мови та літератури України.

Коледж живе насиченим і змістовним студентським життям. Головною метою виховання студентської молоді коледжу, на досягнення якої спрямовані зусилля педагогічного колективу, органів студентського самоврядування та громадських угрупувань є формування позитивної мотивації щодо оволодіння професійними компетенціями та створення умов для формування громадянськості й духов­ності, національної самосвідомості, ви­сокого рівня культури, прояву і розвит­ку творчих здібностей студентів.

Перші навички науково пошукової роботи студенти набувають у студентському науковому товаристві «Стимул», участь в діяльності якого розширює кругозір майбутнього педагога, привчає до самостійної повсякденної роботи, серйозного та вдумливого аналізу питань, до творчого вирішення задач, розвиває та закріплює спеціальні професійні навички та вміння, допомагає формуванню морально-етичних та професійних основ педагогічної діяльності

У коледжі працює понад 40 гуртків, клубів за інтересами, спортивних секцій, творчих колективів.

Формуванню здоров’язбережного освітнього середовища сприяє від­повідна матеріальна база закладу: спортивний зал, стадіон, бігові доріжки, гімнастичне містечко; працюють тренажерні та борівська зали. Спортсмени коледжу об’єднані у Студентську спортивну спілку, спортивний клуб «Сокіл».

Результатом позааудиторної роботи є успіхи наших студентів. Серед яких переможці міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних конкурсів, студентських олімпіад, майстри та кандидати у майстри спорту, переможці спортивних змагань різних рангів, конкурсів та фестивалів художньої самодіяльності.

Співпраця викладачів і студентів Сарненського педагогічного коледжу та педагогічного коледжу УО «Брестський державний університет ім.О.С. Пушкіна» (м.Пінськ, Білорусь), гімназії міста Вроцлава (Польща), використання можливостей волонтерського руху Корпусу Миру (США) сприяють зближенню культур, розширенню інформаційного простору та формуванню молодого покоління, яке здатне досягати визначеної мети у різних соціокультурних ситуаціях.

Імідж коледжу, його авторитет на різних етапах розвитку формується завдяки самовідданій праці усіх учасників навчально-виховного процесу, основний акцент у якій робиться на усвідомлення кінцевого результату своєї діяльності – виховання гуманіста, патріота, високоосвіченого педагога-творця, майбутньої освітянської еліти України.osv_rivv.jpg

hqdefault.jpg

 

La_strada_2_2.gif

La_strada_1_3.gif

zn4o.jpg

 

Статистика

Користувачів : 69
На даний момент 6 гостей на сайті

Реклама