gototopgototop

Привітатись

Ulti Clocks content

Опитування

Якою соціальною мережею Ви користуєтесь найчастіше?
 
Ваш ІР: 107.20.91.81

РекламаНе склали вступне випробування

із Математики (тести)

Спеціальність 5.01010201 Початкова освіта

А-2

1. Лісовець Лідія Олександрівна

2. Павлюк Ольга Володимирівна

А-3

1. Рищиковець Інна Іванівна

2. Ткач Катерина Петрівна

А-4

1. Крижик Жанна Валеріївна

2. Глудик Наталія Михайлівна

3. Жук Юлія Володимирівна

4. Жученя Діана Володимирівна

5. Криницька Марія Анатоліївна

А-5

1. Котович Марія Іванівна

2. Герасимчук Марія Валеріївна

3. Оленіч Ірина Володимирівна

А-6

1. Наливайко Василь Вікторович

2. Колосок Оксана Олександрівна

3. Филипчук Вікторія Іванівна

____________________________________________________________________

Не склали вступне випробування

із Фізичної культури Творчий конкурс (нормативи)

Спеціальність 5.01020101 Фізичне виховання

Ф-2

 

1.    Свиридюк Олександр Петрович

_________________________________________________________________

Не склали вступне випробування

з української мови (диктант)

Спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта

Б-1

1.Прокопчук Анастасія Русланівна

2.Прокопчук Катерина Юріївна

3.Руднік Марина Миколаївна

4.Стельмах Тетяна Михайлівна

Б-2

1.Гриб Марія Петрівна

2.Ніколайчук Юлія Іванівна

3.Тимофіюк Аліна Олегівна

Б-3

1.Воляник Дарина Русланівна

2.Кузіна Анастасія Володимирівна

3.Музичко Тетяна Миколаївна

4.Роленко Наталія Петрівна

Б-4

1.Никитюк Галина Степанівна

____________________________________________________________

 

В с т у п   2 0 1 4

 

Кількість поданих заяв

станом на 17.00 год. 24 липня 2014 року

Початкова освіта

Дошкільна освіта

Технологічна освіта

Фізичне виховання

154

96

39

38

Обсяги державного замовлення

Початкова освіта

Дошкільна освіта

Технологічна освіта

Фізичне виховання

70

23

10

19

Ліцензовані обсяги

Початкова освіта

Дошкільна освіта

Технологічна освіта

Фізичне виховання

120

30

30

25

 

 

Спец.

Дата

5.01010201 ПОЧАТКОВА ОСВІТА (база 9 кл.)

Групи

А-1

А-2

А-3

А-4

А-5

А-6

А-7

25 липня, п'ятниця

Співбесіда з відмінниками (особи, яким Законом України «Про статус і

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи» надане таке право) п. 8.00 год.

Українська

мова (диктант)

п. 9.00 год.

Українська

мова (диктант)

п. 9.00 год.

Українська

мова (диктант) п.9.00год.

Українська

мова (диктант) п.10.00 год.

Українська

мова (диктант) п.10.00 год.

Українська

мова (диктант) п.10.00 год.

Українська

мова (диктант) п.10.00 год.

30 липня,

середа

Математика (тести)

п.9.00 год.

Математика (тести)

п.9.00 год.

Математика (тести)

п.9.00 год.

Математика (тести)

п.10.00 год.

Математика (тести)

п.10.00 год.

Математика (тести)

п.10.00 год.

Математика (тести)

п.10.00 год.

Співбесіда з додаткової спеціалізації п. 10.30 год.

Спец.

Дата

5.01010101 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

(база 9 класів)

Групи

Б-1

Б-2

Б-3

Б-4

28 липня, понеділок

Співбесіда з відмінниками (особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи» надане таке право)   п. 8.00 год.

Українська

мова (диктант)

п. 9.00 год.

Українська

мова (диктант)

п. 9.00 год.

Українська

мова (диктант)

п. 9.00 год.

Українська

мова (диктант)

п. 10.00 год.

01 серпня, п'ятниця

Біологія (тести)

п.9.00 год.

Біологія (тести)

п.9.00 год.

Біологія (тести)

п.9.00 год.

Біологія (тести)

п.10.00 год.

Спец.

Дата

5.01020101

ФІЗИЧНЕ

ВИХОВАННЯ

(база 9 класів)

5.01010301

ТЕХНОЛОГІЧНА

ОСВІТА

(база 9 класів)

Групи

Ф-1

Ф-2

Ф-3

Т-1

Т-2

Т-3

28 липня, понеділок

1. Творчий конкурс - (фізична

культура - теоретична частина)

п.11.00год.

Співбесіда з відмінниками (особи,

яким Законом України «Про статус і

соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право) п. 8.00 год.

2.Співбесіда з відмінниками

(особи, яким Законом України

«Про статус і соціальний захист

громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської

катастрофи» надане таке право) п.11.00год.

Українська

мова (диктант)

п. 10.00 год.

Українська

мова диктант)

п. 10.00 год.

Українська

мова (диктант)

п. 10.00 год.

29 липня, вівторок

Творчий конкурс

(фізична культура -нормативи) п.9.00 год.

31 липня, четвер

Українська

мова (диктант)

п. 9.00 год.

Українська

мова (диктант)

п. 9.00 год.

Українська

мова (диктант)

п. 9.00 год.

01 серпня, п'ятниця

Математика

(тести) п.10.00 год.

Математика

(тести) п.10.00 год.

Математика

(тести) п.10.00 год.

 

Норми оцінювання вступного випробування з української мови

спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта

спеціальність 5.01010201 Початкова освіта

спеціальність 5.01010301 Технологічна освіта

спеціальність 5.01020101 Фізичне виховання

Результати вступного випробування з української мови оцінюються однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

- орфографічні та пунктуаційні помилки обраховуються разом і оцінюються однаково;

- помилка в слові, яке повторюється у диктанті кілька разів, вважаються однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних словах і різних реченнях вважаються різними помилками;

- розрізняють грубі і негрубі помилки, тобто такі, які не мають істотного значення для характеристики грамотності;

- до негрубих відносять: винятки з усіх правил; написання великої літери в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменників з прийменниками; у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях типу: не хто інший, як …не що інше, як …ніхто інший не …ніщо інше не …); заміна одного співвідносного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими;

- під час підрахування помилок дві негрубі  вважаються однією грубою;

- за наявності у диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал;

- орфографічні і пунктуаційні помилки на правила, які не включені до шкільної програми, виправляються, але не враховуються.

Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки за 12-бальною системою оцінювання

Кількість

набраних балів

Допустима кількість помилок

1

15 – 16 і більше

2

13 – 14

3

11 – 12

4

9 – 10

5

7 – 8

6

5 – 6

7

4

8

3

9

1 + 1 (негруба) – 2

10

1

11

1 (негруба)

12

-

Норми оцінювання вступного випробування з біології

спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта

Вступні випробування з біології включають 28 завдань, які  складені згідно з чинною програмою з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. Їх зміст охоплює матеріал збіології рослин, біології тварин, біології людини. При їх складанні використано підручники і додаткові джерела, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Серед завдань:

· тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді;

· завдання на встановлення відповідності;

· завдання з встановленням правильної послідовності;

· завдання відкритої форми з короткою відповіддю;

· завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Тестові завдання диференційовані за трьома рівнями складностіЗавдання першого рівня складності здебільшого мають репродуктивний характер, спрямовані на відтворення фактичних знань. Їх розв’язання передбачає оперування термінами, поняттями, загальними характеристиками таксонів. Розв’язання тестових завдань другого та третього  рівнівпотребують поглибленого володіння теоретичною і практичною проблематикою, нормами аналізу.

Вступний іспит з біології є письмовим за формою і складається із: 16 завдань І рівня складності, 8 завдань ІІ рівня складності; 4 завдання ІІІ рівня складності. На їх розв’язання відводиться 45 хвилин.

Під час перевірки визначатиметься загальна кількість балів за принципом:

Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1. – 1.16

по 0,25 бала

4  бали

2.1. – 2.8

по 0,5  бала

4  бали

3.1. – 3.4

по 1 балу

4 бали

Усього балів

12 балів

Норми оцінювання вступного випробування із загальної фізичної підготовленості

спеціальність 5.01020101 Фізичне виховання 
Вступне випробування із загальної фізичної підготовленості є профілюючимдля спеціальності «Фізичне виховання», проводиться у формі творчого конкурсу і передбачає проходження вступниками співбесіди (І етап) та складання нормативів (ІІ етап), що включають: біг, стрибок у довжину з розбігу, підтягування на перекладині (юнаки), згинання та розгинання рук в опорі лежачи (дівчата).

Результати випробувань оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу. Творчий конкурс оцінюється як середня арифметична оцінка за кожну сесію (етап).

Результати складання нормативів оцінюються за 12-бальною шкалою (1-12 балів) згідно наведених у програмі критеріїв. Оцінка з фахового вступного випробування виводиться як середній бал із загальної фізичної  підготовленості (4 нормативи).

До участі у конкурсі на зарахування до Сарненського педагогічного коледжу РДГУ на  відділення «Фізичного виховання» допускаються лише ті абітурієнти, які склали фахове вступне випробування з оцінкою не нижче 6 балів.

Основною метою тестових завдань і нормативів оцінювання фізичної підготовленості є виявлення рівня розвитку фізичних якостей, набутих  рухових навичок і умінь, спортивних здібностей абітурієнтів.

Оцінка з загальної фізичної підготовки визначається як середній бал набраний за 4 види випробувань (1+2+3+4:4= середній бал).

Мінімальний середній бал – 6, при умові отримання всіх оцінок не менше6 балів.

Прохідний бал визначається за конкурсом.

Тестування проводяться у вигляді змагань. Вступники під час тестування повинні бути в спортивному одязі і взутті (спортивні кросівки, кеди, спортивний костюм або футболка, шорти).

Вступники, які мають звання «Майстер спорту України», спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України» з видів спорту і є діючими спортсменами, вступне випробування із загальної фізичної підготовленості не складають і отримують максимальний бал.

Голова приймальної комісії має право позбавити абітурієнта права складати вступні державні іспити в разі недотримання норм суспільної моралі та свідоме грубе порушення правил техніки безпеки під час складання абітурієнтами вступних іспитів.

Норми оцінювання вступного випробування з математики

спеціальність 5.01010201 Початкова освіта

спеціальність 5.01010301 Технологічна освіта

На виконання роботи відводиться 1 година 10 хвилин.

Вступний іспит складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань. Всіх завдань – 12.

У першій частині роботи пропонується 9 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки один правильний. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому абітурієнт не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір.

Правильне розв'язання кожного завдання цього блоку №№ 1.1-1.9 оцінюється 0,5 балами.

Друга чистина роботи складається із 3 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо абітурієнти виконують на чернетках.

Правильне розв'язання кожного із завдань №№ 2.1-2.3 цього блоку оцінюється 1,5 балами.

Третя частина роботи складається з 1 завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт навів розгорнутий запис розв'язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильність виконання завдання третьої частини оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання завдань. Правильне розв'язання завдання №№3.1 третьої частини оцінюється 3  балами.

Під час перевірки визначатиметься загальна кількість балів за принципом:

Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1. – 1.9

по 0,5 бала

4,5  бала

2.1. – 2.3

по1,5  бала

4,5  бала

3.1.

по 3 бали

3 бали

Усього балів

12 балів

Якщо у бланку відповідей вказана правильна відповідь до завдання першої чи другої частини, то за це нараховується 0,5 чи 1,5 бали відповідно до таблиці 1. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються.У деяких випадках за часткове виконання завдання другої частини нараховується 1 бал (якщо знайдено правильно один з двох розв'язків системи рівнянь, одна з мір центральної тенденції вибірки тощо).

Формулювання завдань третьої частини абітурієнту не переписувати, а вказати тільки номер завдання. Виправлення і закреслювання в оформлен­ні розв'язування завдань третьої частини, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження оцінки.

 

 

 

Погода в Україні

Статистика

Користувачів : 30
На даний момент 16 гостей на сайті

Реклама