В бібліотеці ви маєте змогу:
- одержати навчальну, художню та довідкову літературу,
- ознайомитися з новими надходженнями,
- одержати консультацію бібліотечних працівників,
- одержати бібліотечну довідку,
- користуватися читацькими каталогами і картотеками,
- взяти участь у культурно-просвітницьких заходах,
- переглянути періодичні видання, проплачені бібліотекою.

ЦИЦЮРА ЄВГЕНІЯ ІГОРІВНА – завідувачка бібліотеки.

Загальна інформація

Бібліотека Сарненського педагогічного коледжу РДГУ – це структурний підрозділ, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу.

У своїй діяльності бібліотека керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Положенням про бібліотеку Сарненського педагогічного коледжу РДГУ.

 

Основні функції:

 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;
 • формування бібліотечних ресурсів на традиційних та сучасних носіях інформації з урахуванням інформаційних потреб користувачів та профілю педагогічного коледжу;
 • організація бібліотечно-інформаційного забезпечення потреб користувачів у профорієнтаційному визначенні, у дозвілевій діяльності;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій, розширення роботи з електронними носіями інформації.

 

Структура бібліотеки:

 • абонемент;
 • читальний зал з комп’ютерною зоною;
 • книгосховище;
 • книжкові фонди навчальних кабінетів.

 Ресурси бібліотеки:

 • Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує 45800 примірників навчальної, наукової, художньої літератури. Це книги, брошури, ноти, атласи видані українською, російською, англійською, німецькою, французькою мовами;
 • належне місце у фонді бібліотеки займають методичні розробки викладачів нашого коледжу з різних дисциплін;
 • посібники та навчальна література на електронних носіях;
 • читальний зал забезпечений фаховими періодичними виданнями, довідковою літературою, що дозволяє на належному рівні організовувати навчально-виховну та науково-дослідницьку роботу студентів.

 Інформаційний центр

В бібліотеці створено розгалужений комплекс різноманітних за пошуковими можливостями (абеткових, систематичних, жанрових) каталогів та картотек, які ведуться в традиційному режимі.

Розкриття бібліотечного фонду і пропаганда книги здійснюється різноманітними формами і методами бібліотечної роботи: інформуємо про нові надходження літератури, готуємо інформаційні та рекомендаційні списки літератури, організовуємо книжкові виставки нових надходжень і тематичні виставки літератури, проводимо бібліографічні огляди літератури.

до послуг користувачів:

 • інтернет, електронний каталог навчальної літератури, електронна картотека газетно-журнальних статей з питань педагогіки, електронний каталог періодичних видань, посібники та навчальні матеріали на електронних носіях та методичне забезпечення на компакт-дисках та дискетах;
 • створення в бібліотеці сучасної інформаційної бази (комп’ютери з виходом в Інтернет, DVD-плеєр, принтер, ксерокс) дало змогу розширити сферу надання користувачам нетрадиційних бібліотечних послуг.

 

Культурно-просвітницький центр

 • Наша бібліотека не тільки центр інформаційної роботи, а й центр теплих зустрічей, наполегливої інтелектуальної праці.