Склад ЦК: Слободзян Ірина Миколаївна, Івашків Тетяна Миколаївна, Карпець Ольга Вікторівна, Гук Світлана Степанівна, Радько Наталія Геннадіївна.

Голова ЦК: Безрук Лариса Георгіївна.

Циклова комісія успішно працює над реалізацією методичної теми «Формування професійних та соціальних  компетентностей майбутніх педагогів шляхом наскрізного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі з природничих дисциплін на основі тісної співпраці педагогічного колективу коледжу  і науковців  Рівненського державного гуманітарного університету та інших ЗВО». Основними напрямками роботи циклова комісія вважає модернізацію комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін, самостійної роботи студентів, робочих навчальних програм згідно з новими стандартами освіти та відповідно до вимог формування системи компетенцій молодшого спеціаліста,  розробка та впровадження в освітній процес заходів, які  спрямовані на реалізацію завдань Концепції Нової української школи,  забезпечення якісної підготовки фахівців та чіткої організації освітнього процесу та ін.. За результатами діяльності було створено повні комплекси методичного забезпечення дисциплін, розроблені нові підходи до організації освітнього процесу з природничих дисциплін.

virtmetod

 

Upravlinia2021

NMC2

 

NMC1

 

Початкова освіта

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель з початкової освіти
Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

Дошкільна освіта

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вихователь з дошкільної освіти
Іспити: українська мова (диктант), біологія (тести)

Фізична культура

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель фізичної культури 
Іспити: творчий конкурс, українська мова (диктант).

Трудове навчання

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель технологій, 
вчитель інформатики в початкових класах

Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

 34502
Україна
Рівненська область
м.Сарни
вул.Ковельська,16
   тел./факс: +38 (03655) 3-40-60
E-mail: 
http://sttc-rv.com