Склад ЦК: Левшунова Олена Олександрівна, Магрело Наталія Костянтинівна,  Мариніна Галина Семенівна, Ясак Світлана Дмитрівна.

Голова ЦК: Жакун Людмила Адамівна.

Циклова комісія протягом декількох років успішно працює над реалізацією методичної теми. Серед основних завдання вважається: постійна модернізація змісту, форм, методів і засобів навчання, впровадження новаторських ідей, інноваційних технологій, реалізація пріоритетних напрямів реформування освітнього процесу відповідно до основних положень Закону України «Про вищу освіту», Концепції Нової української школи, пропаганда досвіду роботи ЦК по співпраці з кафедрою української мови ім. проф. К.Ф.Шульжука РДГУ у проектах  «Говірки Рівненського Полісся», «Неолексика–Рівне», активізація роботи по пропаганді літературі рідного краю тощо.

Склад ЦК: Горкуненко Петро Петрович, Білецька Олена Давидівна, Тарасюк Вікторія Василівна, Щедріна Марина Миколаївна.

Голова ЦК: Костюкевич Людмила Валентинівна.

Циклова комісія успішно працює над реалізацією методичної теми «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні психолого-педагогічних дисциплін та фахових методик як засіб формування професійних та соціальних компетентностей майбутніх педагогів». Серед основних питань, над якими працюють викладачі циклової комісії є: педагогічні  засоби  реалізації компетентнісного підходу у підготовці майбутнього вчителя в  умовах педагогічного  коледжу, формування професійної компетентності майбутніх педагогів на прикладі життя та діяльності відомих педагогів, формування  професійних  та соціальних  компетентностей  майбутніх вихователів, спрямованих на пріоритетність  діяльнісного підходу по забезпеченню  особистісного творчого зростання  школяра, психологізація  методичного супроводу підготовки майбутніх педагогів  як необхідна умова формування  професійної  компетентності, розвиток  творчих здібностей  майбутніх  педагогів як складова компоненту  професійної компетентності  вчителя, психологічний супровід майбутніх педагогів в умовах формування у них професійних та соціальних компетентностей  шляхом наскрізного застосування інформаційно-комунікаційних технологій, розробка і практичне впровадження концепції трансформації молодшого спеціаліста в умовах імплантації нового законодавства.

Склад ЦК:  Тищук Антоніна Володимирівна, Шимко Олександр Юрійович, Межанова Анжела Олександрівна, Тарасюк Вікторія Василівна.

Голова ЦК: Стельмах Надія Павлівна.

         Циклова комісія успішно працює над постійною модернізацією змісту, форм, методів і засобів навчання, впровадження новаторських ідей, інноваційних технологій, реалізація пріоритетних напрямів реформування освітнього процесу відповідно до чинного законодавства, формуванням у майбутніх фахівців високого професіоналізму, педагогічної майстерності, бажання виробити індивідуальний стиль педагогічної діяльності, готовності працювати творчо, вдосконалювати творчі здібності, запровадженням ефективних схем поєднання навчальної, науково-дослідницької та виховної роботи, зокрема шляхом проведення серії методичних майстер-класів, семінарів, науково-практичних конференцій, виїзних  консиліумів по обміну досвідом тощо.

Склад ЦК: Слободзян Ірина Миколаївна, Івашків Тетяна Миколаївна, Карпець Ольга Вікторівна, Гук Світлана Степанівна, Радько Наталія Геннадіївна.

Голова ЦК: Безрук Лариса Георгіївна.

Циклова комісія успішно працює над реалізацією методичної теми «Формування професійних та соціальних  компетентностей майбутніх педагогів шляхом наскрізного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі з природничих дисциплін на основі тісної співпраці педагогічного колективу коледжу  і науковців  Рівненського державного гуманітарного університету та інших ЗВО». Основними напрямками роботи циклова комісія вважає модернізацію комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін, самостійної роботи студентів, робочих навчальних програм згідно з новими стандартами освіти та відповідно до вимог формування системи компетенцій молодшого спеціаліста,  розробка та впровадження в освітній процес заходів, які  спрямовані на реалізацію завдань Концепції Нової української школи,  забезпечення якісної підготовки фахівців та чіткої організації освітнього процесу та ін.. За результатами діяльності було створено повні комплекси методичного забезпечення дисциплін, розроблені нові підходи до організації освітнього процесу з природничих дисциплін.

Склад ЦК: Годунко Людмила Володимирівна, Юркевич Жанна Василівна, Никонець Катерина Миколаївна, Мельничук Микола Михайлович.

Голова ЦК: Мельник Тетяна Максимівна

Циклова комісія протягом декількох років успішно працює над реалізацією методичної теми «Формування професійних та соціальних компетентностей шляхом виконання курсових та наукових проектів на заняттях іноземної мови та заняттях гуртків». Циклова комісія забезпечує якісну мовну підготовку студентів. Процес навчання тісно пов'язаний з майбутньою професією та спрямований на формування іншомовної комунікативної компетентності всіх учасників освітнього процесу. Серед прогресивних форм роботи комісії слід виділити мовні та фотосалони, мовні майстер-класи, круглі столи, воркшопи, коуч-тренінги тощо.

virtmetod

 

Upravlinia2021

NMC2

 

NMC1

 

Початкова освіта

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель з початкової освіти
Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

Дошкільна освіта

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вихователь з дошкільної освіти
Іспити: українська мова (диктант), біологія (тести)

Фізична культура

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель фізичної культури 
Іспити: творчий конкурс, українська мова (диктант).

Трудове навчання

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель технологій, 
вчитель інформатики в початкових класах

Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

 34502
Україна
Рівненська область
м.Сарни
вул.Ковельська,16
   тел./факс: +38 (03655) 3-40-60
E-mail: 
http://sttc-rv.com