Акредитація та ліцензування
Сертифікати про акредитацію спеціальностей
Відомості на право здійснення освітньої діяльності у сфері ФПВО
Відомості на право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Положення
Положення про ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету"
Наказ про перейменування Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про організацію освітнього процесу у Сарненському педагогічному коледжі РДГУ
Положення про відділення ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про Педагогічну раду ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про Адміністративну раду ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про бухгалтерську службу ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про методичну раду ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про студентське самоврядування ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про організацію виховної роботи ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про студентську раду ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про щорічний огляд-конкурс на кращу студентську кімнату гуртожитку 
Положення про циклову комісію ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм
Положення про стейкхолдерів освітньо-професійних програм
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів до ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про академічну мобільність здобувачів освіти ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ" 
Положення про Приймальну комісію ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
Положення про студентські олімпіади з навчальних дисциплін
Положення про організацію самостійної роботи студентів  ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про журнал навчальних занять ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін
Положення про директорські контрольні роботи
Положення про керівника академічної групи ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення щодо протидії булінгу  ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про методичний кабінет ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледжу РДГУ"
Положення про бібліотеку ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про дослідницьку діяльність та Студентське наукове товариство "Стимул"
Положення про навчальні кабінети, лабораторії та майстерні ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про атестацію педагогічних працівників ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про порядок замовлення, видачу та облік документів про освіту та академічної довідки
Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти
Положення про курсові роботи ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про наставництво та Школу молодого викладача ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про робочу програму навчальної дисципліни
Положення про тижні циклових комісій
Положення про Порядок проведення ДПА у ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти
Положення про організацію навчання студентів за індивідуальним графіком у ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Положення про вільний вибір студентами вибіркових навчальних дисциплін
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ" 
Положення про користування гуртожитками ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ" 
Положення про апеляційну комісію приймальної комісії ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ"
Тимчасове Положення про дистанційне навчання в Сарненському педагогічному коледжі РДГУ на період карантину
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії Сарненського  педагогічного коледжу РДГУ
Положення про організацію змішаного навчання в Сарненському педагогічному коледжі РДГУ
Положення про планування та облік основних видів роботи педагогічних працівників ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ»
Положення про стипендіальне забезпечення студентів ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ»

ПРАВИЛА призначення і виплати стипендій студентам ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледжу РДГУ»

                                                                 Звіти директора
Звіт директора за 2019 рік
Звіт директора за 2020 рік
Звіт директора за 2021 рік
Рекомендації

Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту персональних даних під час дистанційного надання освітніх послуг

Освітні програми
Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 012 Дошкільна освіта)
Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 013 Початкова освіта)
Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 014.10  Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 014.11  Середня освіта (Фізична культура)
Освітньо-професійна програма (молодший спеціаліст спец. 013 Початкова освіта)
Освітньо-професійна програма (молодший спеціаліст спец. 012 Дошкільна освіта)
Освітньо-професійна програма (молодший спеціаліст спец. 014.11  Середня освіта (Фізична культура)
Освітньо-професійна програма (молодший спеціаліст спец. 014.10  Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Освітня програма профільної (фаховий молодший бакалавр) (спец. 012 Дошкільна освіта)
Освітня програма профільної (фаховий молодший бакалавр) (спец. 013 Початкова освіта)
Освітня програма профільної (фаховий молодший бакалавр) (спец. 014  Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма профільної (фаховий молодший бакалавр) (спец. 014  Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Освітня програма профільної (фаховий молодший бакалавр) (спец. 012 Дошкільна освіта) 2021 р.
Освітня програма профільної (фаховий молодший бакалавр) (спец. 013 Початкова освіта) 2021 р.
Освітня програма профільної (фаховий молодший бакалавр) (спец. 014  Середня освіта (Фізична культура) 2021 р.
Освітня програма профільної (фаховий молодший бакалавр) (спец. 014  Середня освіта (Трудове навчання та технології) 2021 р.
Абітурієнту
Правила прийому на навчання до ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж РДГУ" у 2022 році
Наказ про встановлення розміру плати за навчання набору 2019 року
Договори про тендерні закупівлі
Договір №8
Договір №14
Договір №17-T
Договір №40
Договір №480002353
Фінансові звіти про діяльність 
Штатний розпис на 2019 рік
Штатний розпис на 2020 рік
Штатний розпис на 2021 рік
Кошторис на 2019 рік
Кошторис на 2020 рік
Кошторис на 2021 рік (1)
Кошторис на 2021 рік (2)
Звіт про фінансову діяльність у 2019 році
Звіт про фінансову діяльність у 2020 році
Звіт про фінансову діяльність у 2021 році
Калькуляція вартості навчання одного студента у 2021-2022 н.р.
Калькуляція-розрахунок вартості проживання в гуртожитку станом на 01.01.2019 р.
 
 
 

Початкова освіта

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель з початкової освіти
Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

Дошкільна освіта

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вихователь з дошкільної освіти
Іспити: українська мова (диктант), біологія (тести)

Фізична культура

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель фізичної культури 
Іспити: творчий конкурс, українська мова (диктант).

Трудове навчання

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель технологій, 
вчитель інформатики в початкових класах

Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

 34502
Україна
Рівненська область
м.Сарни
вул.Ковельська,16
   тел./факс: +38 (03655) 3-40-60
E-mail: 
http://sttc-rv.com