Акредитація та ліцензування
Сертифікати про акредитацію спеціальностей
Відомості на право здійснення освітньої діяльності у сфері ФПВО
Відомості на право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Положення
Положення про Відокремлений структурний підрозділ "Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету"
Наказ про перейменування Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про організацію освітнього процесу у Сарненському педагогічному коледжі РДГУ
Положення про відділення Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про педагогічну раду Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про методичну раду Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про студентське самоврядування Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Сарненському педагогічному коледжі РДГУ
Положення про порядок створення та організацію роботи ДКК Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів до Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про Приймальну комісію Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
Положення про студентські олімпіади з навчальних дисциплін
Положення про організацію самостійної роботи студентів в Сарненському педагогічному коледжі РДГУ
Положення про журнал навчальних занять Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін
Положення про директорські контрольні роботи
Положення про методичний кабінет Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про бібліотеку Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про Студентське наукове товариство "Стимул" Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про навчальний кабінет Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про атестацію педагогічних працівників Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та студентами
Положення про курсові роботи в Сарненському педагогічному коледжі РДГУ
Положення про наставництво Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про організацію науково-дослідницької роботи
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про підготовку та проведення відкритого заняття
Положення про про організацію роботи наукових (предметних) гуртків
Положення про робочу програму
Положення про тижні циклових комісій
Положення про участь у конференціях студентів та викладачів
Положення про школу молодого викладача Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про порядок проведення ДПА в Сарненському педагогічному коледжі РДГУ
Положення про проведення практики студентів Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про організацію навчання студентів за індивідуальним графіком у Сарненському педагогічному коледжі РДГУ
Положення про вільний вибір студентами вибіркових навчальних дисциплін
Положення про користування гуртожитками Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Положення про апеляційну комісію приймальної комісії Сарненського педагогічного коледжу РДГУ
Тимчасове Положення про дистанційне навчання в Сарненському педагогічному коледжі РДГУ на період карантину

Порядок проведення атестації здобувачів освіти спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014.11 Середня освіта (Фізична культура) із застосуванням дистанційних технологій у 2019-2020 навчальному році в Сарненському педагогічному коледжі РДГУпроведення атестації здобувачів освіти спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014.11 Середня освіта (Фізична культура) із застосуванням дистанційних технологій у 2019-2020 навчальному році в Сарненському педагогічному коледжі РДГУ

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії Сарненського  педагогічного коледжу РДГУ
Положення про організацію змішаного навчання в Сарненському педагогічному коледжі РДГУ
Освітні програми
Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 012 Дошкільна освіта)
Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 013 Початкова освіта)
Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 014.10  Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Освітня програма профільної середньої освіти (спец. 014.11  Середня освіта (Фізична культура)
Освітньо-професійна програма (спец. 013 Початкова освіта)
Освітньо-професійна програма (спец. 012 Дошкільна освіта)
Освітньо-професійна програма (спец. 014.11  Середня освіта (Фізична культура)
Освітньо-професійна програма (спец. 014.10  Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Абітурієнту
Правила прийому на навчання у 2021 році
Наказ про встановлення розміру плати за навчання набору 2019 року
Договори про тендерні закупівлі
Договір №8
Договір №14
Договір №17-T
Договір №40
Договір №480002353
Фінансові звіти про діяльність 
Штатний розпис на 2019 рік
Кошторис на 2019 рік
Звіт про фінансову діяльність у 2018 році
Калькуляція вартості навчання одного студента у 2019-2020 н.р.
Калькуляція-розрахунок вартості проживання в гуртожитку станом на 01.01.2019 р.
 
 
 

Початкова освіта

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель з початкової освіти
Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

Дошкільна освіта

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вихователь з дошкільної освіти
Іспити: українська мова (диктант), біологія (тести)

Фізична культура

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель фізичної культури 
Іспити: творчий конкурс, українська мова (диктант).

Трудове навчання

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель технологій, 
вчитель інформатики в початкових класах

Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

 34502
Україна
Рівненська область
м.Сарни
вул.Ковельська,16
   тел./факс: +38 (03655) 3-40-60
E-mail: 
http://sttc-rv.com