Склад ЦК:  Мартинчук Світлана Вікторівна, Гук Світлана Степанівна, Радько Наталія Геннадіївна, Білецька Олена Давидівна.

Голова ЦК: Горкуненко Галина Федорівна.
Gorkynenko1

Циклова комісія успішно працює над реалізацією методичної теми «Формування професійних  та соціальних компетентностей  майбутніх  педагогів на заняттях з соціально-економічних дисциплін та підведення змісту  науково-методичної бази викладання цих дисциплін у відповідність з вимогами НУШ через ознайомлення і поширення досвіду творчих вчителів України». Комісія працює над проблемами соціалізації методичного супроводу підготовки майбутніх педагогів як необхідної умови формування професійної компетентності, формуванням ключових компетентностей студентів на заняттях з соціально-економічних дисциплін, пріоритету виховання особистості майбутнього педагога на шляху створення НУШ, методичного забезпечення викладання історії України відповідно до вимог ЗНО, забезпечення безпосередньої участі студентської молоді в активному обговоренні проблем вітчизняної та світової політики через участь в колективних диспутах, дебатах, шоу, продовження формування цілісної системи компетентностей через реалізацію освітніх програм профільної середньої освіти та Державного Стандарту повної ЗСО.

Склад ЦК: Паршакова Світлана Миколаївна,  Межанова  Анжела Олександрівна, Мечкало Микола Дмитрович, Огризкова Олена Миколаївна, Оленченко Володимир Михайлович.

Голова ЦК: Співак Світлана Адамівна

Циклова комісія успішно працює над реалізацією методичної теми. Працює над проектним використання музично-дидактичних ігор на уроках «Музичного мистецтва», створенням сприятливих умов для формування виконавських компетентностей студентів, формуванням у студентів високого професіоналізму, педагогічної майстерності, бажання виробити індивідуальний стиль педагогічної діяльності, готовності працювати творчо, вдосконалювати творчі здібності.

 Склад ЦК:  Костецька Анна Михайлівна, Саванчук Оксана Андріївна, Годун Катерина Олександрівна, Гожий Володимир Миколайович, Моєсеєць Катерина Валентинівна.

Голова ЦК: Яремчук Інна Андріївна.

Циклова комісія успішно працює над проблемами використання інформаційних технологій у освітньому процесі як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів, професійного спрямування навчальних дисциплін та формування професійних та соціальних компетенцій майбутніх педагогів, ролі позааудиторної роботи ЦК у компетентнісному підході до формування всебічно розвиненої національно свідомої успішної життєво творчої особистості майбутнього фахівця, шляхів підвищення та особливостей формування навчальної та професійної мотивації в процесі вивчення дисциплін професійної підготовки під час самостійної роботи, участі в загальноколеджній науково-теоретичній конференції за результатами науково-дослідницької роботи.

 Склад ЦК: Бородавка Сергій Петрович, Васильченко Костянтин Ігорович, Антонюк Микола Миколайович, Леончук Оксана Миколаївна, Бережна Світлана Сергіївна.

Голова ЦК: Жабчик Віталій Васильович.

Циклова комісія успішно працює над підготовкою фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) до роботи в контексті Нової української школи, формуванням у майбутніх фахівців високого професіоналізму, педагогічної майстерності, бажання виробити індивідуальний стиль педагогічної діяльності, готовності працювати творчо, вдосконалювати творчі здібності, профілактика травматизму та дотримання безпеки  життєдіяльності на заняттях фізичної культури, під час організації спортивних секцій та організації спортивно-масової роботи.

Професійний колектив комісії зберігає і примножує кращі традиції фізичного виховання, плекає молоді спортивні таланти, прищеплює студентам любов до фізичної культури, прагнення до здорового способу життя. Щорічно у коледжі проводяться спортивні змагання різного рівня. Це чудова форма роботи зі студентами, результат систематичних та наполегливих тренувань. Студенти коледжу є багаторазовими переможцями та призерами обласної Спартакіади, регіональних та всеукраїнських змагань, а також чемпіонатів України та Європи з спортивної боротьби, легкої атлетики, футболу, волейболу, баскетболу та гирьового спорту.

Головними напрямками роботи циклової комісії фізико-математичних дисциплін над даною проблемою є:

  1. Реалізація педагогічної діяльності відповідно до Законів України, освітніх програм, положень та інших нормативних документів.
  2. Створення системи пошуку, розвитку й підтримки обдарованої молоді, стимулювання її до творчого саморозвитку та самовдосконалення.
  3. Організація та удосконалення індивідуальної роботи зі студентами.
  4. Активізація роботи з підвищення рівня ознайомлення студентів з інноваційними технологіями та інтерактивними методиками, формування спеціальних професійних умінь, необхідних для впровадження інтерактивних методик  у навчальний процес під час педагогічної практики..
  5. Вивчення і впровадження в практику роботи інноваційних технологіх навчання, досвіду творчих педагогів області, України.
  6. Удосконалення форм та методів педагогічної діяльності для забезпечення постійного зростання фахової майстерності педагогів.

Очолює циклову комісію викладач вищої кваліфікаційної категорії , Онищук Віктор Володимирович. Дисципліни: фізика, математика, комп’ютерна графіка і веб-дизайн, практичний курс інформатики з елементами програмування, методика навчання інформатики.
Onyshchuk

Mihalyska   Михальська Катерина Григорівна  
заступник з навчальної роботи, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист.
Дисципліни: методика навчання математики.
 Kolisnichenko  Колісніченко Валентина Володимирівна 
викладач вищої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни: математика, початковий курс математики.
 Lukyanov  Лукянов Григорій Григорович 
викладач вищої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни: фізика, загальна фізика, охорона праці, технічні засоби навчання, електротехніка.
Gogiy  Гожий Володимир Миколайович 
викладач вищої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни: інформатика, методика навчання інформатики, креслення, нарисна геометрія, сучасні системи програмування.
Lavor  Лавор Олена Анатоліївна 
викладач вищої кваліфікаційної категорії.
Дисципліни: методика навчання математики.
Voznuk  Вознюк Вікторія Анатоліївна 
викладач І кваліфікаційної категорії.
Дисципліни: математика, вища математика.

Початкова освіта

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель з початкової освіти
Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

Дошкільна освіта

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вихователь з дошкільної освіти
Іспити: українська мова (диктант), біологія (тести)

Фізична культура

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель фізичної культури 
Іспити: творчий конкурс, українська мова (диктант).

Трудове навчання

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель технологій, 
вчитель інформатики в початкових класах

Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

 34502
Україна
Рівненська область
м.Сарни
вул.Ковельська,16
   тел./факс: +38 (03655) 3-40-60
E-mail: 
http://sttc-rv.com