Голова правління: Бородавка Сергій Петрович

Заступник голови правління: Леончук О.М.

Члени правління: Чубик В. (Ф-41), Оленіч О. (Т-41), Олекесійовець В. (Ф-31), Гризовський П.(А-41), Стрибулевич М. (Ф-41).

Молодіжний громадський фізкультурно-спортивний клуб "Сокіл" є молодіжним громадським і фізкультурно-спортивним клубом, створений на основі спільних інтересів громадян. Клуб діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, а також взаємодіє на засадах співпраці з державними органами, громадськими організаціями, політичними партіями, міжнародними організаціями.

Офіційна назва Клубу українською мовою - Молодіжний громадський фізкультурно-спортивний клуб "Сокіл"  скорочено - МГФСК "Сокіл". Повна назва організації англійською мовою: Youth Public  physical culture club “Falcon”; скорчена назва англійською мовою: YPPCC " Falcon ". Діяльність Клубу розповсюджується на територію  міста Сарни Сарненського району Рівненської області.

Метою діяльності Клубу є сприяння розвитку громадської активності молоді, поширення правових знань та підвищення правової культури, екологічне та патріотичне виховання, сприяння розвитку фізичного виховання, фізичної культури, спорту, самодіяльного фізкультурно-спортивного руху, задоволення та захист законних соціальних, творчих, спортивних, фізкультурно-оздоровчих та національно-культурних інтересів своїх членів.

Завданнями Клубу є:

 • сприяння організації та проведенню спортивних і фізкультурно – оздоровчих заходів (змагань, турнірів, спартакіад, спортивних свят, тощо);
 • сприяння в розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу, створенню сприятливих умов спортсменам для забезпечення їх виступів на змаганнях різного рангу;
 • розвиток і зміцнення зв’язків з спортивними організаціями, федераціями, об’єднаннями;
 • сприяння пропаганді і популяризації фізичної культури та спорту серед молоді;
 • захист законних прав та інтересів членів організації;
 • представництво законних інтересів членів організації в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • сприяння підвищенню правової культури та правових знань;
 • сприяння розвитку громадської активності молоді;
 • патріотичне виховання;
 • сприяння розвитку творчо обдарованої молоді, популяризація всіх напрямків музичної діяльності та музичної творчості;
 • виховання екологічної культури;
 • встановлення інформаційного зв'язку з державними і громадськими національними та міжнародними організаціями.
 • організація мережі громадських навчальних пунктів із залученням юристів, психологів,
 • екологів та інших фахівців, в т.ч. і зарубіжних, з метою підвищення правових знань та правової культури, екологічного виховання, пропагування здорового способу життя серед своїх членів та громадян України;
 • організаційна та інформаційна підтримка інших молодіжних об'єднань громадян, надання
 • допомоги у їх створенні;
 • підтримка прямих міжнародних зв'язків із зарубіжними громадськими (неурядовими)
 • організаціями, фондами, культурно-просвітницькими центрами,
 • інформування громадськості про свою роботу та діяльність інших громадських організацій.

Клуб у встановленому законом порядку:

 • представляє і захищає законні інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого
 • самоврядування, а також у громадських органах;
 • вносить до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування пропозиції з
 • питань соціального становлення та розвитку молоді;
 • може проводити санкціоновані збори, мітинги, демонстрації;
 • проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу, правову пропаганду серед населення
 • району;
 • організовує і проводить зустрічі, круглі столи, семінари, виставки, консультації із залученням представників громадськості, партій, рухів, органів державного управління, експертів із різних галузей діяльності суспільства, в т.ч. міжнародних, народних депутатів усіх рівнів;
 • здійснює незалежний громадський контроль за діяльністю обраних депутатів в період виконання ними своїх повноважень;
 • співпрацює з існуючими та засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу, просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
 • обмінюється інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями в Україні та інших державах;
 • встановлює та розриває ділові та інші зв'язки з партнерами на території України і за її межами;
 • організовує фестивалі, конкурси, концерти, виставки, аукціони, лотереї у встановленому чинним законодавством порядку, проводить таборування та туристичні подорожі;
 • встановлює почесні відзнаки, подяки для осіб, які мають заслуги у реалізації цілей Клубу;
 • здійснює іншу діяльність відповідно до статутної мети та завдань Клубу, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 

Початкова освіта

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель з початкової освіти
Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

Дошкільна освіта

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вихователь з дошкільної освіти
Іспити: українська мова (диктант), біологія (тести)

Фізична культура

на базі 9 класів 
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель фізичної культури 
Іспити: творчий конкурс, українська мова (диктант).

Трудове навчання

на базі 9 класів
(термін навчання – 3 роки 10 місяців)
Кваліфікація:
вчитель технологій, 
вчитель інформатики в початкових класах

Іспити: українська мова (диктант), математика (тести).

 34502
Україна
Рівненська область
м.Сарни
вул.Ковельська,16
   тел./факс: +38 (03655) 3-40-60
E-mail: 
http://sttc-rv.com